Funkcja odtajania, pewno istnieć {realizowana|wykonywana|prowadzona|robiona|tworzona|produkowana|przeprowadzana|organizo

About Anything
ivucujo
Posts: 1
Joined: Mon Dec 04, 2017 6:01 pm

Funkcja odtajania, pewno istnieć {realizowana|wykonywana|prowadzona|robiona|tworzona|produkowana|przeprowadzana|organizo

Postby ivucujo » Mon Dec 04, 2017 6:01 pm

Oświetlenie a akcja systemu chłodniczego, może stanowić uwarunkowana od rozpoczęcia drzwi komory. Dzięki wbudowanemu zegarowi, funkcja odtajania, może być organizowana o pewnych porach dnia, oraz liczba nastawy temperatury, przełączona w styl nocny, by zaoszczędzić koszty energii.

Sterownik jest dobry z kodeksami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Monitoruje dużą i odpowiednią gorączkę oraz zapisuje czasy kiedy temperatura przekracza dopuszczalne limity. Archiwizuje też wszelki zanik napięcia zasilania. Sterownik posiada dwa rodzaje alarmów HACCP.

Dostępne dwa elektroniczny regulator wilgotności ludzie alarmów

natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" i niewielkiej "SLi" Po przekroczeniu tego kredytu jest natychmiastowa aktywacja alarmu i zapis daty/czasu i zalecie temperatury do świadomości urządzenia. Te szczyty wyznaczają zakres, po wewnątrz jakim umieszczany towar, zostałby nieodwracalnie zniszczony
ostrzegawczy alarm temperatury wysokiej "SHH" także niskiej "SLH" Jeśli wartość temperatury przekracza limit ostrzegawczy w okresie większym niż "drA", i jest aktywacja alarmu i zapis daty/czasu oraz zalecie temperatury do pamięci sterownika.
Sterownik pisze do pamięci i:

datę/czas zaniku napięcia zasilania
wielką i podstawową temperaturę podczas alarmu
Oprogramowanie Elitech Manager.
Do obsługi sterowników z etapu PC jasne jest bezpłatne oprogramowanie Elitech Manager. Jeśli laptop jest kontakt do internetu, dane ze sterownika mogą być polecane za pomocą oprogramowania Elitech Manager do serwera zdalnego. Po stworzeniu konta na podstawie internetowej www.escomonitor.com można stosować zdalnie z ról:

podgląd temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjść sterujących, awarii, alarmów
archiwizacja pomiarów temperatury
automatycznie raporty dzienne z archiwizacji przenoszone na wyznaczone adres e-mail
możliwość tworzenia raportów z modnych 3 miesięcy
programowanie alarmów temperatury MIN/MAX
powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury albo zagranicznych wydarzeniach
aplikacja na narzędzia przenośne pod system Android

Return to “Talk”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests